Ruch – rytm – rozwój


Nowoczesna holistyka

Ruch – rytm – rozwój

Czy wiesz jak się poruszasz?

Czy wiesz co potrzebuje Twoje ciało?

Jaki jest twój naturalny rytm?

Czy wiesz, że w ruchu kryje się rozwiązanie?

Na warsztacie będziemy poznawać swoje ciało w ruchu. Spróbujemy poszukać rozwiązania problemu, który nas obecnie nurtuje nie poprzez myślenie, nie poprzez to co znane, dostępne, ale poprzez ruch.

Na warsztacie będziemy odkrywać na nowo swoje ciało, swój ruch, swój rytm, aby świadomie wykorzystywać swoje możliwości rozwoju.