Psychoterapia grupowa


Psychoterapia grupowa – cykl spotkań, na których klient z pomocą grupy

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa – cykl spotkań, na których klient z pomocą grupy:

  • pracuje nas swoimi trudnościami życiowymi przy życzliwym wsparciu grupy
  • trenuje przy wsparciu grupy i terapeuty umiejętności społeczne (np. przyjmowanie krytyki, radzenie sobie z agresją, wyrażanie siebie, swoich potrzeb oraz uczuć )
  • poszerza świadomość swojego funkcjonowania w różnych relacjach

Grupy terapeutyczne są tworzone tematycznie. Przykładowe obszary pracy:

  • żałoba, ciężka choroba w rodzinie
  • trudności w związkach
  • doświadczenie przemocy w dzieciństwie

czas –  zwykle raz w tygodniu 2-3 godziny przez 3 – 12 miesięcy

cena – indywidualnie ustala prowadzący

ilość osób w grupie – od 6 do 10 osób