Psychoterapia indywidualna


Ilość i częstotliwość spotkań zależy od potrzeb i zgłaszanego problemu przez klienta i jest przedmiotem kontraktu terapeutycznego (Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna – cykl spotkań, na których klient:

  • pracuje nad swoimi trudnościami życiowymi
  • trenuje nowe wzorce zachowań i umiejętności (np. asertywność, rozwiązywanie konfliktów, przewodzenie w grupie)
  • planuje jak realnie wdrożyć zaplanowane zmiany w życie

Ilość i częstotliwość spotkań zależy od potrzeb i zgłaszanego problemu przez klienta i jest przedmiotem kontraktu terapeutycznego (Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu ).