Przeskocz menu


Oferta

Konsultacje

Konsultacje – jedno lub kilka spotkań, na których klient:

 • chce poradzić się w konkretnej kwestii (np. jak prowadzić negocjacje z trudnym klientem, jak rozwiązać konflikt z bliską osobą, jak radzić sobie w trudnej sytuacji rodzinnej, jak pokierować dalszym rozwojem osobistym)
 • rozpoznaje kierunek dalszej pracy z danym obszarem (psychoterapia indywidualna lub grupowa , warsztaty rozwojowe, doradztwo organizacyjne)
 • uzyskuje od terapeuty wskazówki do samodzielnego przepracowania w życiu

czas: 50 min
cena: 90 zł

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna – cykl spotkań, na których klient:

 •  pracuje nad swoimi trudnościami życiowymi
 •  trenuje nowe wzorce zachowań i umiejętności (np. asertywność, rozwiązywanie konfliktów, przewodzenie w grupie)
 • planuje jak realnie wdrożyć zaplanowane zmiany w życie

czas: 50 min
cena: 90 zł

Ilość i częstotliwość spotkań zależy od potrzeb i zgłaszanego problemu przez klienta i jest przedmiotem kontraktu terapeutycznego (Kodeks Etyczny Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu ).

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa – cykl spotkań, na których klient z pomocą grupy:

 • pracuje nas swoimi trudnościami życiowymi przy życzliwym wsparciu grupy
 • trenuje przy wsparciu grupy i terapeuty umiejętności społeczne (np. przyjmowanie krytyki, radzenie sobie z agresją, wyrażanie siebie, swoich potrzeb oraz uczuć )
 • poszerza świadomość swojego funkcjonowania w różnych relacjach

Grupy terapeutyczne są tworzone tematycznie. Przykładowe obszary pracy:

 • żałoba, ciężka choroba w rodzinie
 • trudności w związkach
 • doświadczenie przemocy w dzieciństwie

czas –  zwykle raz w tygodniu 2-3 godziny przez 3 – 12 miesięcy
cena – indywidualnie ustala prowadzący
ilość osób w grupie – od 6 do 10 osób

Warsztaty rozwojowe

Warsztaty rozwojowe – spotkanie kilku osób które chcą:

 •  podzielić się doświadczeniem
 •  świadomie przeanalizować swoją obecną sytuację życiową ze względu na konkretny temat warsztatu ( np. radzenie sobie ze stresem, moja choroba jako początek zmian w życiu)
 • wspólnie poszukać wskazówek do dalszego osobistego rozwoju
 • przekroczyć bariery psychiczne, porzucić schematy myślenia
 • podjąć decyzję o zmianie swojego życia
 • wdrożyć swoje postanowienia w życie

Czas – zazwyczaj weekend, od 6 do 8 godzin dziennie
Cena – indywidualnie ustala prowadzący

 

Treningi umiejętności

Treningi umiejętności – cykl spotkań grupowych, na których klient:

 • rozpoznaje właściwy dla siebie styl zachowania
 • identyfikuje przekonania utrudniające korzystanie z osobistych zasobów (np. nie będę asertywny wobec innych, bo to nie wypada)
 • ćwiczy umiejętność przy wsparciu trenera i uczestników grupy
 • między kolejnymi spotkaniami ćwiczy i utrwala umiejętności

Treningi umiejętności koncentrują się na określonej tematyce (np. komunikacja, asertywność, negocjacje, radzenie sobie ze stresem, kierowanie grupą)

Czas  -  zazwyczaj w cyklu 1,5 dnia – 1 dzień – 1 dzień w odstępach miesięcznych
Cena – indywidualnie ustala prowadzący

 

Doradztwo i szkolenia dla firm

Doradztwo dotyczy współpracy z konkretną organizacją i obejmuje następujące obszary:

 • przywództwo
 • motywowanie pracowników
 • budowanie zespołu
 • rozwiązywanie konfliktów
 • profesjonalna sprzedaż
 • obsługa klienta
 • negocjacje
 • twórcze rozwiązywanie problemów
 • coaching kadry zarządzającej

Szkolenia są projektowane w odpowiedzi na potrzeby danej firmy.